11.208 φορτηγά έως 7.5τ

5.961 φορτηγά άνω των 7.5τ

1.188 λεωφορεία

7.951 μηχανήματα

1.226 τράκτορες

1.130 επικαθήμενα

20.495 γεωργικά

1.537 κλάρκ

2.291 ρυμούλκες/τρέιλερ

1.531 ταξί