11.343 φορτηγά έως 7.5τ

6.188 φορτηγά άνω των 7.5τ

1.163 λεωφορεία

8.313 μηχανήματα

1.251 τράκτορες

1.227 επικαθήμενα

20.992 γεωργικά

1.596 κλάρκ

2.409 ρυμούλκες/τρέιλερ

1.544 ταξί