Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

iOS/Android Mobile Developer

Αναζητούμε mobile developer με γνώσεις iOS και Android για να ενισχύσει την υπάρχουσα ομάδα μας στην Θεσσαλονίκη.
Ο υποψήφιος θα συνεργαστεί με την υπόλοιπη ομάδα κυρίως για την εξέλιξη της εφαρμογής του car.gr.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση δημιουργίας native iOS και Android εφαρμογών
 • Γνώση δημιουργίας εφαρμογών που βασίζονται σε RESTful API
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία μέσω project που μπορούν να παρουσιαστούν (κώδικας) ή μέσω προηγούμενης επαγγελματικής προϋπηρεσίας
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

Θα προτιμηθούν άτομα που έχουν:

 • Δημοσιευμένες εφαρμογές σε Play Store ή/και ΑppStore
 • Γνώσεις δημιουργίας mobile app που βασίζονται σε χάρτες (Google Maps, OpenStreetMap κλπ.)
 • Γνώσεις React Native
 • Γνώσεις χρήσης Git

Προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστες συνθήκες εργασίας και φιλικό περιβάλλον
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Backend Developer

Αναζητούμε έναν backend προγραμματιστή για να ενισχύσει την υπάρχουσα ομάδα μας στην Θεσσαλονίκη.
Ο υποψήφιος θα ασχοληθεί κυρίως με την ανάπτυξη λειτουργιών της σελίδας μας car.gr

Απαραίτητα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη γνώση (επαγγελματική ή μέσω project που μπορούν να παρουσιαστούν) τουλάχιστον μιας γλώσσας προγραμματισμού και όρεξη εκμάθησης python
 • Γνώση και κατανόηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (SQL)
 • Γνώσεις ανάπτυξης web εφαρμογών με χρήση κάποιου web framework
 • Εμπειρία χρήσης του Git

Θα προτιμηθούν άτομα που έχουν:

 • Γνώσεις τεχνολογιών Elasticsearch, Redis, Memcached, Postgres
 • Γνώσεις κάποιου python web framework - βιβλιοθήκης (django, flask, werkzeug κλπ.)
 • Βασικές γνώσεις html και javascript
 • Οικειότητα σε web services, JSON και Restfull APIs

Προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστες συνθήκες εργασίας και φιλικό περιβάλλον
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Ακόμα και αν κάποια από τις διαθέσιμες θέσεις δεν ταιριάζει στο προφίλ σου, στείλε μας το βιογραφικό σου στo jobs@car.gr