Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

Backend Developer

Αναζητούμε έναν backend προγραμματιστή για να ενισχύσει την υπάρχουσα ομάδα μας στην Θεσσαλονίκη.
Ο υποψήφιος θα ασχοληθεί κυρίως με την ανάπτυξη λειτουργιών της σελίδας μας car.gr

Απαραίτητα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη γνώση (επαγγελματική ή μέσω project που μπορούν να παρουσιαστούν) τουλάχιστον μιας γλώσσας προγραμματισμού και όρεξη εκμάθησης python
 • Γνώση και κατανόηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (SQL)
 • Γνώσεις ανάπτυξης web εφαρμογών με χρήση κάποιου web framework
 • Εμπειρία χρήσης του Git

Θα προτιμηθούν άτομα που έχουν:

 • Γνώσεις τεχνολογιών Elasticsearch, Redis, Memcached, Postgres
 • Γνώσεις κάποιου python web framework - βιβλιοθήκης (django, flask, werkzeug κλπ.)
 • Βασικές γνώσεις html και javascript
 • Οικειότητα σε web services, JSON και Restfull APIs

Προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστες συνθήκες εργασίας και φιλικό περιβάλλον
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Ακόμα και αν κάποια από τις διαθέσιμες θέσεις δεν ταιριάζει στο προφίλ σου, στείλε μας το βιογραφικό σου στo jobs@car.gr